Groei voor Plant & Mens

Groei voor Plant & Mens

Bij Roobeek kweken wij een conifeer van stek tot volgroeide plant. We helpen onze planten waar mogelijk, maar de groei doen ze uiteindelijk zelf.

Bij Roobeek kweken wij een conifeer van stek tot volgroeide plant. We helpen onze planten waar mogelijk, maar de groei doen ze uiteindelijk zelf. Wij vinden het bij Roobeek niet alleen belangrijk om coniferen te helpen en begeleiden bij hun groei. Wij vinden dat we ook de maatschappelijke plicht hebben om mensen te helpen en begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij helpen graag de mensen die wat extra begeleiding kunnen gebruiken, door bijvoorbeeld een geestelijke of fysieke beperking.

Het ‘Groei voor Plant & Mens’ keurmerk staat voor een kwekerij die het belangrijk vindt om meer te doen dan alleen het strikt noodzakelijke. Een kwekerij die naast het leveren van hoge kwaliteit ook een groot maatschappelijk draagvlak wilt hebben. Met ‘Groei voor Plant & Mens’ wordt aangegeven dat niet alleen de planten bij ons de benodigdheden krijgen om te groeien, maar dat we ook mensen die dat nodig hebben begeleiden en helpen om zichzelf te ontwikkelen.

Bij kwekerij Roobeek werken zo’n 55 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werknemers worden gedetacheerd vanuit WAA Groep Venlo. Wij vinden het belangrijk dat, naast onze coniferen, ook deze werknemers kunnen groeien. Wij zetten ze dan ook zeer gevarieerd in op de kwekerij. Zo kunnen ze bij ons planten stekken, oppotten en snoeien en maken ze de planten ook verkoop klaar. Daarnaast worden ze ook ingezet om werkzaamheden te verrichten voor derden, bijvoorbeeld om te helpen bij het knippen van rozenstammen.

Het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is een win- winsituatie. Iedereen heeft behoefte aan zingeving en niemand zit graag thuis. Toch is niet iedereen in staat om een volle werkweek te werken. Daarom kijken we bij Roobeek naar alle individuele situaties apart en passen we de werkzaamheden en tijden hierop op aan. Dit betekent dat sommige werknemers enkele uren per week werken en andere een voltijd week. Hiervoor wordt goed gekeken naar de wensen en de capaciteiten van de werknemer.

 

Roobeek Kwekerij heeft zo’n 55 werknemers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze worden gedetacheerd vanuit WAA Groep Venlo. Naast hoge kwaliteit heeft Kwekerij Roobeek dus ook een groot sociaal draagvlak.  Wij bieden deze mensen een plek aan om te werken, maar vooral ook om veel te leren. Op onze kwekerij, maar ook bij externe kwekerijen en tuinders leren ze fijne kneepjes van het vak. Roobeek staat voor groei voor zowel plant als mens. 

Benieuwd naar onze coniferen?